___________________________
Casa Corpului Didactic Giurgiu
Adresa: Str. N. Droc Barcian,
nr. 8, Cod 080042, Giurgiu
  Tel.: 0246212638
  Mob: 0752070775
  Fax: 0246212638
  Email: ccdgr2002@yahoo.com
  Web: http://www.ccdgiurgiu.ro
___________________________

Creativitate

SIMPOZIONUL CREATIVITATE IN INVATAMANT

  • Festivalul "Creativitate in Invatamant" - editia a VIII-a - 2008
  • Festivalul "Creativitate in Invatamant" - editia a IX-a - 2009
  • Festivalul "Creativitate in Invatamant" - editia a X-a - 2010
  • Festivalul "Creativitate in Invatamant" - editia a XI-a - 2011
  • Festivalul "Creativitate in Invatamant" - editia a XII-a - 2012
  • Festivalul "Creativitate in Invatamant" - editia a XIII-a - 2013
  • Festivalul "Creativitate in Invatamant" - editia a XIV-a - 2014
 

Inapoi

Publicat/modificat in: