___________________________
Casa Corpului Didactic Giurgiu
Adresa: Str. Dr. Ion Munteanu,
nr. 3, Cod 080474, Giurgiu
  Tel.: 0246.212638
  Mob: 0752.070775
  Fax: 0246.212638
  Email: ccdgr2002@yahoo.com
  Web: https://www.ccdgiurgiu.ro
___________________________

Anunț - Înscriere candidați învățământ primar proiect CRED

Pentru înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar, de la fiecare unitate de învățământ se va aduce un dosar care cuprinde următoarele documente:

1. Tabelul centralizator cu personalul didactic care a fost validat pentru înscrierea la cursul “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”
2. Copia procesului verbal al consiliului profesoral
3. Copia procesului verbal al consiliului de administrație
4. Documentele de înscriere pentru fiecare cursant (după studierea Listei de înscrieri_Invatamant primar GIURGIU) – pentru fiecare cursant validat se vor aduce documentele într-o folie:
a) cerere de înscriere (data este ziua depunerii documentului la CCD GR)
b) formular grup ţintă – se va completea conform modelului postat Aici;
- la data de început se va completa 15.11.2017, iar la data de finalziare 14.11.2021
- la data intrării în operațiune NU se va completa
- la Zonă se va completa conform domiciliului
- la  Nivelul de educație, se va completa un singur nivel;

studiați http://www.anc.edu.ro/uploads/images/legislatie/isced_2011_unesco_ro_final.pdf
- la persoana dezavantajată, doar în cazul în care completați DA, alegeți și bifați categoria căreia îi aparțineți.
- Data de la finalul formularului de înregistrare individuală a participanților este data depunerii documentelor la CCD GR
c) acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (data este ziua depunerii documentului la CCD GR)
d) declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (data este ziua depunerii documentului la CCD GR)
e) copie CI/BI
f) copie certificat de nastere
g) copie certificat de căsătorie
h) copie diplomă de licenţă (absolvenții liceului pedagogic vor atașa la dosar diploma de bacalaureat
i) adeverinţă eliberată  de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct), conform modelului.

NOTA: Documentele de la punctele a), b), c) și d) se vor printa si apoi se vor completa, se vor data și semna.
Perioada de depunere a documentelor la CCD GIURGIU sunt următoarele:
- 1- 16 iulie 2019

DOCUMENENTELE NECESARE SE POT DESCĂRCA <<AICI>>

 

Inapoi

Publicat/modificat in: