Anunt - School Consulting

Casa Corpului Didactic a județului Giurgiu în colaborare cu SC School Consulting SRL, furnizor de formare profesională, autorizat de Ministerul Muncii, Solidaritătăţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Autoritatea Naţională pentru Calificări vă aduce la cunoştinţă oferta pentru programul de formare profesională Comunicare in Limba Franceza, care se va desfaşura în municipiul Giurgiu.

Cursul se adresează persoanelor care doresc să:

- îşi îmbunătăţească abilitaţile de exprimare în limba franceza;

- îşi certifice competenţele dobândite pe parcursul vieţii, într-un mediu informal;

- sau celor care îşi desfăşoară activitatea într-un mediu în care se utilizează limba franceza, în vederea unei comunicări eficiente.

Obiectivul cursului de comunicare în limba franceza este acela de a vă ajuta să dobândiţi competenţe în:

    Conversaţie/ Conversation,

    Ascultare/ Écoute,

    Citire/ Lire,

    Scriere/ Écriture,

    Discurs oral/ Parlé.

Durata cursului  de specializare în ocupaţia Comunicare in Limba Franceza, este de 35 de ore, respectiv 20 de ore de teorie şi 15 de ore de practică. Aceste ore se vor desfăşura după un orar stabilit de comun acord cu participanţii înscrişi la programul de formare profesională.

Unitatea de competenţă dobândită  în cadrul programului de formare şi care este inclusă în “Suplimentul descriptiv al certificatului” de absolvire acordat:

- Comunicare în Limba Franceza

Toate documentele prezentate şi discutate la curs,  rămân la dispoziţia participanţilor pe suport electronic şi/sau prin e-mail sau alte mijloace de comunicare şi a altor documente de interes, la solicitarea acestora.

Finalitatea acestui program de formare profesională constă în participarea la examenul de absolvire constituit din două probe şi anume: proba teoretică formată din 10 întrebări grilă şi proba practică, prezentarea unui portofoliu.

Vă propunem un curs interactiv cu aplicabilitate  imediată a cunoştinţelor la locul dumneavoastră de muncă.

Pentru a vă putea înscrie trebuie să trimiteţi online fişa de înscriere pe adresa de e-mail: gigi.ionescu@schoolconsulting.ro, iar în data începerii cursului se va aduce în original împreuna cu urmatoarele acte: copie carte de identitate, copie certificat de naştere, copie ultima diploma de studii şi adeverinţă de la medicul de familie sau de la medicina muncii cu specificaţia”apt pentru formare profesională”.

Perioada desfasurare curs: 19.09.2016 – 30.09.2016

Data incepere curs: 19.09.2016 ora 17:00 la Casa Corpului Didactic Giurgiu.


Vă comunicăm tariful per cursant aferent acestui curs: 350  Ron. Plata în 2 rate!

În cazul în care în unitatea dvs. există un număr mai mare de 15 cursanţi, atunci putem să desfăşurăm cursul şi în unitatea dvs.

Certificatele acordate la finalul cursurilor poartă antetul MMESF şi MEN, sunt recunoscute la nivel naţional şi în UE şi sunt însoţite de un Supliment Descriptiv cu competenţele specifice dobândite până la finalul cursului.

- CERERE DE INSCRIERE;

- CERERE DE INSCRIERE - PENTRU FACTURARE.
 

 

Inapoi

Publicat/modificat in: