Apel selecție CRED - 2021 (mai-iulie 2021)

Adresa MEC nr. 3785/CRED/06.01.2021 privind selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial pentru a participa la cursurile de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – formare nivel II, învățământ gimnazial.

Link formular înscriere: https://forms.gle/ZcnrJBQMQSeoP7i2A

 • Formularul se adresează cadrelor didactice din învățământul gimnazial.
 • Condiție obligatorie pentru înscriere – să aveți cel puțin definitivare în învățământ.
 • Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.
 • Programul de formare se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anilor şcolari 2020-2021 şi 2021-2022.
 • Pentru anumite discipline, seria următoare va începe în ianuarie 2021 şi se va desfășura doar în format online.
 • Prin completarea acestui formular vă exprimați intenția de a urma cursul „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veti fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă.  Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale și vor fi folosite doar în scopul proiectului.


IMPORTANT!

Grupul țintă pentru județul Giurgiu va fi constituit din cadre didactice calificate din învățământul gimnazial, disciplinele:

 • Limba Română;
 • Limba Engleză;
 • Matematică;
 • Fizică;
 • Chimie;
 • Biologie;
 • Istorie;
 • Geografie;
 • Religie;
 • Științe sociale;
 • Muzică;
 • Desen;
 • Educație fizică;
 • Educație tehnologică;
 • TIC


Dosarul de înscriere al cursantului conține:

 • cerere de înscriere – ANEXA 1,
 • formular înregistrare individuală – ANEXA 8,
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – ANEXA 3,
 • declaraţie pe propria răspundere – ANEXA 5,
 • copie extras de cont bancar care sa contină numele titularului de cont, sigla băncii și codul IBAN cu 24 de caractere
 • copie CI/BI,
 • copie certificat de nastere,
 • copie certificat de căsătorie,
 • copie diplomă de licenţă,
 • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statutul (titular/suplinitor), funcția de conducere.


DOCUMENTE ATAȘATE

 

Înapoi

Publicat/modificat in: