Apel selecție CRED, seria 11 - 2022, gimnaziu

Apel selecție - seria 11, cadre didactice din învățământul gimnazial pentru cursul de formare profesională continuă CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial

IMPORTANT!

1. Criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul primar gimnazial
   a. Cadru didactic în unitățile de învățământ de stat și particular acreditate, nivel primar/gimnazial;
   b. Cadru didactic titular pe post/repartizat pe durata de viabilitate a postului/angajat pe perioadă determinată (suplinitor), care sa aibă cel puțin definitivarea în învățământ;
   c. Pentru selecția curentă a grupului țintă, vor avea prioritate cadrele didactice care au obținut definitivarea în învățământ în 2019, 2020 și 2021 și nu au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED.
  d. Consilieri din cadrul CJRAE/CMBRAE care predau în unitățile de învățământ de nivel gimnazial;
  e. Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul primar/gimnazial, care a deținut funcții de conducere în ultimii doi ani:
   - directori si directori adjuncți din unități de învățământ;
   - membri ai Consiliului de Administrație;
   - inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate;
   - personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației.

2. Pentru această serie, grupul țintă va fi constituit din cadre didactice calificate:
din învățământul gimnazial, disciplinele:

 • Limba Română;
 • Limba Engleză;
 • Limba Franceză;
 • Matematică;
 • Fizică;
 • Chimie;
 • Biologie;
 • Istorie;
 • Geografie;
 • Religie;
 • Educație socială;
 • Educație muzicală;
 • Educație fizică;
 • T.I.C.;
 • Tehnologii.

3. Cursul se va desfășura doar în format online.
Prin completarea acestui formular vă exprimați intenția de a urma cursul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED
   - Durata programului: 120 ore (60 ore formare sincronă și 60 de ore formare asincronă)
   - Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale și vor fi folosite doar în scopul proiectului.

 

Înapoi

Publicat/modificat in: