CRED - ANUNȚ WORKSHOP (23 iunie 2021)

31 mai 2021

ANUNȚ WORKSHOP CRED


   Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED lansează, la nivel național, seria de 90 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație”
   Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” marchează un nou moment important în implementarea activităților din cadrul CRED. Este vorba despre debutul seriei de workshop-uri „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.
    În fiecare județ al țării și în municipiul București se vor organiza 90 de evenimente pe parcursul a doi ani școlari.
La Giurgiu este organizat, la Casa Corpului Didactic Giurgiu, în data de 23 iunie 2021, în intervalul orar 8.30 – 17.00- Atelierul: Știința este parte din viața mea! (educația STEM )-atelier pentru cadrele didactice implicate în învățământul primar și gimnazial.
Lector: prof. Daniela-Cristina MOMETE-Universitatea Politehnică din București
Atelierele CRED respectă cu strictețe reglementările legale privind prevenția, în contextul
epidemiologic actual.

    La workshop vor participa 50 de persoane, dupa cum urmează:
a) - personal didactic din învățământul preuniversitar - în medie 40 de participanți:
- personal didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control, cu rol în aplicarea sau monitorizarea implementarii Curriculumului național
- inspectori școlari, directori ai unităților de învățământ, profesori metodiști ai ISJ/ISMB sau CCD etc.
- cadre didactice din învățământul primar și gimnazial experți în dezvoltare curriculară, autori de manuale   școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital) care fac parte din grupul țintă al proiectului;
b) reprezentanți ai partenerilor sociali, ai ONG-urilor relevante pentru educație, reprezentanți ai asociațiilor de părinți/sindicate din învățământ/alți specialiști în educație (7 reprezentanți), care fac parte din grupul tintă al proiectului;
c) lectorul/speaker-ul (cadru didactic din învățământul universitar) desemnat;
d) reprezentanți ai echipei centrale, regionale, locale (experți CRED).

 

   Este eligibilă participarea la workshop-uri inclusiv a cadrelor didactice selectate ca grup țintă la activitățile de formare continuă realizate cadrul proiectului CRED, absolventi sau cursanți, deoarece o persoana din grupul țintă poate contribui la realizarea unui sau mai multor indicatori ai proiectului.
Înscrierea se face până pe data de 11 iunie 2021  pe  formularul: https://forms.gle/AVM7eyh4vxV2ZYSN6


Documentele necesare înscrierii se transmit până la data de: 16 iunie 2021

Documente necesare pentru înscrierea în grupul țintă:

 • Cerere de înscriere ca participant la workshop; (aici)
 • Formular de înregistrare individuală a participanților;  (aici)
 • Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal; (aici)
 • Copie Cl/BI;
 • Adeverință sau declarație pe proprie răspundere, din care rezultă calitatea profesională care să corespundă criteriilor de selecție, respectiv "expert în dezvoltare curriculară, autor de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital)" sau "reprezentanți ai organizațiilor non-guvernannentale" sau " experiență în monitorizarea implementării Curriculumului național".


AGENDA WORKSHOP 23 iunie 2021
Casa Corpului Didactic Giurgiu

 • 08.30-09.00 - Primirea, înregistrarea participanților
 • 09.00-09.30 - Prezentarea proiectului CRED
 • 09.30-10.45 - SESIUNE 1 – SPEAKER
 • 10.45-11.00 - Pauză de cafea
 • 11.00-12.30 - SESIUNE 2 – SPEAKER 
 • 12.30-14.00 - Prânz
 • 14.00-15.00 - SESIUNE 3 – SPEAKER 
 • 15.00-15.15 - Pauză de cafea
 • 15.15-16.45 - SESIUNE 4 - SPEAKER
 • 16.45-17.00 - Concluzii, feed-back
 

Înapoi

Publicat/modificat in: