Oportunități de formare pentru anul școlar 2021-2022

 

Cursuri avizat M.E.C.

Învățământ preșcolar
1.  Educația timpurie: noua abordare a învățământului de la 0 la 6 ani
2.  Integrarea instrumentelor digitale în educația preșcolară
3.  Aspecte teoretico-metodologice privind susținerea examenului de definitivat în învățământul preșcolar
 

Învățământ primar
4.  Curs de inițiere în utilizarea instrumentelor digitale în activitatea didactică de predare-învățare-evaluare online
5.  Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare
6.  Aspecte teoretico-metodologice privind susținerea examenului de definitivat în învățământul primar
7.  Perspective metodologice în abordarea procesului didactic la învățământul primar
 

Învățământ gimnazial și liceal
8.  Pedagogie digitală
9.  Utilizarea instrumentelor de instruire online
10.  Aspecte teoretico-metodologice privind susținerea examenului de definitivat în învățământul gimnazial și liceal
11.  Metode moderne în predarea limbii și literaturii române
12.  Metode activ-participative de predare a limbii și literaturii române
13.  Interactivitatea bazată pe utilizarea instrumentelor digitale în predarea limbii franceze
14.  Utilizarea instrumentelor de instruire online în predarea matematicii
15.  Predarea integrată a științelor
16.  Utilizarea platformelor educaționale în predarea geografiei
17.  Predarea Holocaustului
 

Personal didactic și didactic auxiliar
18.  Managementul organizației școlare
19.  Managementul resursei umane la nivelul unităților școlare
20.  Managementul activităților extracurriculare
21.  Programul Erasmus+, proiecte educaționale cu finanțare europeană KA229
22.  Managementul proiectelor Erasmus+, acțiunea KA1- domeniul școlar
23.  Implementarea sistemului de control managerial intern
24.  Banca națională de date pentru gestionarea formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar
25.  Asigurarea și evaluarea calității în educație de către organizațiile școlare
26.  Formarea metodiștilor
27.  Formarea cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar pentru desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă
28.  Formarea cadrelor didactice din învățământul gimnazial și liceal pentru desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă
29.  Evaluarea activității de învățare în vederea pregătirii examenlelor naționale
30.  Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământ și a concursului național de ocupare a posturilor vacante
31.  Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice debutante
32.  Perfecționarea cadrelor didactice pentru examenul național de titularizare
33.  Competențe de comunicare în relaționarea părinți-profesori-elevi
34.  Tulburări emoționale vs. A.D.H.D.
35.  Tulburări specifice de învățare
36.  Patologii psihiatrice frecvente în rândul copiilor
37.  Drepturile fundamentale ale omului în U.E. - studiu de caz: Drepturile persoanelor cu dizabilități
38.  Valorificarea resurselor C.D.I. în activitatea didactică
39.  Inițiere în biblioteconomie. Organizarea bibliotecilor școlare
40.  Tehnologiile informaționale în biblioteca școlară-Realități și perspective
41.  Managementul financiar al unităților de învățământ preuniversitar
42.  Curs de formare secretar școală
43.  Accesarea fondurilor europene și implementarea proiectelor P.O.C.U. în unitățile de învățământ
44.  Predarea online, nimic mai simplu

 

Cursuri acreditate D.F.C

45.  CRED-Curriculum relevant-educație deschisă pentru toți-formare nivel II-învățământ primar
46.  CRED-Curriculum relevant-educație deschisă pentru toți-formare nivel II învățământ gimnazial
47.  Managementul organizațiilor școlare
48.  Leadership și management în organizațiile școlare
49.  Management de proiect
50.  Strategii de management şi practici incluzive la nivelul clasei de elevi
51.  Profesor și Părinte AZI
52.  DARE - Dezvoltare personală pentru copii și adolescenți
53.  Fenomenul violenței - de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente
54.  Managementul furiei
55.  Compasiune și acțiune-program de prevenire a bullying-ului în școală
56.  Antrenarea tinerilor pentru succes. Program de coaching în educație
57.  Dezvoltarea competențelor digitale transdisciplinare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar
58.  Educația media – alfabetizare media pentru școala românească
59.  Educație pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului
60.  Metode europene de progres și inovare în educație prin leadership și management pentru un învățământ performant
61.  Metode activ-participative în educaţie centrate pe nevoile elevilor
62.  Ora de net. Folosirea utilă, sigură și creativă a internetului - FUCSI
63.  Educaţie nonformală şi tehnici alternative de învăţare
64.  Oportunităţi egale în educaţie prin valorizarea instruirii diferenţiate
65.  Educație incluzivă
66.  Abordări interactive în procesul educațional
67.  Educator Certificate Microsoft: „Pentru că cei mai buni profesori nu încetează niciodată să învețe!”

 

Cursuri autorizate A.N.C.

68.  Formator
69.  Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal
70.  Pedagog de recuperare copii cu CES
71.  MEDIATOR SOCIAL - prevenţie şi corecţie la nivel instituţionalizat, în fenomenul bullying-ului
72.  Evaluator competenţe profesionale
73.  Manager al sistemelor de management al calităţii
74.  Integrarea TIC în sistemul educaţiei şi formării - DEZVOLTATOR DE E-LEARNING
 

Activități metodico-științifice și culturale organizate de C.C.D. sau în parteneriat
75.  Simpozion interjudețean „Creativitate în învățământ”, ediția a XXII-a, 2022
76.  Proiect educațional „File din literatura română”, ediția a VI-a, 2022

 

Înapoi

Publicat/modificat in: