Prezentare - CDI

CDI
(Centrul de Documentare si Informare)

 

         Centrul de Documentare si Informare (CDI) este un centru de resurse pluridisciplinare care pune la dispozitia elevilor, personalului din învatamânt si comunitatii locale informatii pe suporturi diverse (fond de carte, reviste, casete audio-video, CD, DVD, internet etc.), unde echipa pedagogica initiaza si valorifica în practica proiecte stiintifice, culturale si educative si desfasoara activitati pedagogice.

 

          ROLUL CDI

 • Asigura un fond documentar care sa permita elevului construirea autonoma sau asistata a propriei cunoasteri si a propriilor deprinderi;
 • Faciliteaza accesul utilizatorilor la informatii referitoare la unitatea scolara si relationarea cu potentiali parteneri exteriori sistemului educativ;
 • Faciliteaza învatarea prin initierea elevilor în tehnicile de cercetare documentara;
 • Promoveaza, prin activitati specifice, inovatia pedagogica.
   

          FUNCTIILE CDI

 • Functia de primire (elevi, cadre didactice, membrii ai comunitatii locale);
 • Functia de informare generala;
 • Functia pedagogica (initierea elevilor în cercetarea documentara în cadrul proiectelor derulate în parteneriat de catre profesorul documentarist si cadrele didactice);
 • Functia de orientare scolara si profesionala;
 • Functia de comunicare cu exteriorul (relationare cu parteneri exteriori unitatii scolare);
 • Functia tehnica (de gestionare a fondului documentar, a echipamentelor, a spatiului CDI)
 • Functia recreativa (de organizare de activitati culturale, de promovare a lecturii, de petrecere a timpului liber).
   

          COMPETENTELE PROFESORULUI DOCUMENTARIST
        În domeniul proiectarii, planificarii, organizarii activitatii CDI, formarii elevilor si dezvoltarii competentelor specifice, monitorizarii si evaluarii activitatilor CDI, dezvoltarii de parteneriate si dezvoltarii profesionale proprii:

 • Competenta pedagogica
 • Competenta culturala
 • Competenta de comunicare
 • Competenta de gestionare a CDI
 

Înapoi

Publicat/modificat in: