Oportunități de formare

Oportunități de formare

 • Cursuri avizat M.E.C.
 1. Integrarea instrumentelor digitale în educația preșcolară;
 2. Aspecte teoretico-metodologice privind susținerea examenului de definitivat în învățământul preșcolar;
 3. Curs de inițiere în utilizarea instrumentelor digitale;
 4. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare;
 5. Aspecte teoretico-metodologice privind susținerea examenului de definitivat în învățământul primar;
 6. Demersuri didactice-abordări moderne în învățământul primar;
 7. Utilizarea instrumentelor de instruire online;
 8. Aspecte teoretico-metodologice privind susținerea examenului de definitivat în învățământul gimnazial și liceal;
 9. Metode moderne în predarea limbii și literaturii române;
 10. Metode activ-participative de predare a limbii și literaturii române;
 11. Interactivitatea bazată pe utilizarea instrumentelor digitale în predarea limbii franceze;
 12. Utilizarea instrumentelor de instruire online în predarea matematicii;
 13. Predarea integrată a științelor;
 14. Utilizarea platformelor educaționale în predarea geografiei;
 15. Predarea Holocaustului;
 16. Managementul organizației școlare;
 17. Managementul resursei umane la nivelul unităților școlare;
 18. Managementul activităților extracurriculare;
 19. Programul Erasmus+, proiecte educaționale cu finanțare europeană KA229;
 20. Managementul proiectelor Erasmus+, acțiunea KA1- domeniul școlar;
 21. Implementarea sistemului de control managerial intern;
 22. Banca națională de date pentru gestionarea formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar;
 23. Asigurarea și evaluarea calității în educație de către organizațiile școlare;
 24. Formarea metodiștilor;
 25. Evaluarea activității de învățare în vederea pregătirii examenelor naționale;
 26. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice debutante;
 27. Perfecționarea cadrelor didactice pentru examenul național de titularizare;
 28. Competențe de comunicare în relaționarea părinți-profesori-elevi;
 29. Tulburări emoționale vs. A.D.H.D.;
 30. Tulburări specifice de învățare;
 31. Patologii psihiatrice frecvente în rândul copiilor;
 32. Drepturile fundamentale ale omului în U.E. - studiu de caz: Drepturile persoanelor cu dizabilități;
 33. Valorificarea resurselor C.D.I. în activitatea didactică;
 34. Managementul financiar al unităților de învățământ preuniversitar;
 35. Curs de formare secretar școală;
 36. Accesarea fondurilor europene și implementarea proiectelor P.O.C.U. în unitățile de învățământ;
 37. Predarea online, nimic mai simplu.

 

 • Cursuri acreditate D.F.C
 1. CRED-Curriculum relevant-educație deschisă pentru toți-formare nivel II-învățământ primar;
 2. CRED-Curriculum relevant-educație deschisă pentru toți-formare nivel II învățământ gimnazial;
 3. Managementul organizațiilor școlare;
 4. Leadership și management în organizațiile școlare;
 5. Management de proiect;
 6. Compasiune și acțiune-program de prevenire a bullying-ului în școală;
 7. Antrenarea tinerilor pentru succes. Program de coaching în educație;
 8. Dezvoltarea competențelor digitale transdisciplinare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar;
 9. Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar;
 10. Educația media – alfabetizare media pentru școala românească;
 11. Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învățământul preuniversitar;
 12. Educație pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului;
 13. Metode europene de progres și inovare în educație prin leadership și management pentru un învățământ performant;
 14. Comunicarea didactică-vector al succesului școlar;
 15. Informatică și T.I.C. prin jocuri și aplicații colaborative;
 16. Ora de net. Folosirea utilă, sigură a internetului;
 17. Educația nonformală pentru o școală altfel;
 18. Educație incluzivă;
 19. Abordări interactive în procesul educațional;
 20. Educator Certificate Microsoft: „Pentru că cei mai buni profesori nu încetează niciodată să învețe!”.

 

 • Cursuri autorizate A.N.C.
 1. Formator;
 2. Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal;
 3. Inspector resurse umane;
 4. Expert achiziții publice;
 5. Competențe informatice.
 

Inapoi

Publicat/modificat in: