Anunț selecție cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă CRED

Anunț selecție cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar” și ”CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial”

  1. Anunțul selecție cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă CRED
  2. Documentele necesare la înscrierea în proiectul CRED

Pentru înscriere, dosarul trebuie să conțină și copii după următoarele documente:

  • Buletin de identitate / Card de identitate;
  • Certificat de naștere;
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • Diplomă studii absolvite.
 

Inapoi

Publicat/modificat in: