Anunț - Înscriere candidați învățământ gimnazial proiect CRED

Către,
Unitățile școlare din județul Giurgiu,
În atenția doamnei/domnului director,


Pentru înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare-învățământ gimnazial: limba și literatura română, limba franceză,  limba engleză, matematică, fizică, chimie, biologie, de la fiecare unitate de învățământ se va aduce un dosar care cuprinde următoarele documente:
1. Tabelul centralizator cu personalul didactic care a fost validat pentru înscrierea la cursul “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare -învățământ primar”
2. Copia procesului verbal al consiliului profesoral
3. Copia procesului verbal al consiliului de administrație
4. Documentele de înscriere pentru fiecare cursant pentru fiecare cursant validat se vor aduce documentele într-o folie:
a) cerere de înscriere (data este ziua depunerii documentului la CCD GR)
b) formular grup ţintă – se va completea conform modelului postat Aici;
- la data de început se va completa 15.11.2017, iar la data de finalizare 14.11.2021
- la data intrării în operațiune NU se va completa
- la Zonă se va completa conform domiciliului
- la Nivelul de educație, se va completa un singur nivel;  studiați http://www.anc.edu.ro/uploads/images/legislatie/isced_2011_unesco_ro_final.pdf
- la persoana dezavantajată, doar în cazul în care completați DA, alegeți și bifați categoria căreia îi aparțineți.
- Data de la finalul formularului de înregistrare individuală a participanților este data depunerii documentelor la CCD GR
c) acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (data este ziua depunerii documentului la CCD GR)
d) declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (data este ziua depunerii documentului la CCD GR)
e) copie CI/BI
f) copie certificat de naștere
g) copie certificat de căsătorie
h) copie diplomă de licenţă
i) adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct), conform modelului.

NOTA: Documentele de la punctele a), b), c) și d) se vor printa si apoi se vor completa, se vor data și semna.
Perioada de depunere a documentelor la CCD GIURGIU este: 23-30.09.2019
Atenție! Tabelele cu cadrele didactice se transmit pe email: ccdgr2002@yahoo.com până la data de 23. 09.2019.

DOCUMENTELE NECESARE SE POT DESCĂRCA <aici>

Echipa de implementare CRED

 

Inapoi

Publicat/modificat in: