___________________________
Casa Corpului Didactic Giurgiu
Adresa: Str. Dr. Ion Munteanu,
nr. 3, Cod 080474, Giurgiu
  Tel.: 0246.212638
  Mob: 0752.070775
  Fax: 0246.212638
  Email: ccdgr2002@yahoo.com
  Web: https://www.ccdgiurgiu.ro
___________________________

Prezentare

Este bibliotecã de drept public;
Îndeplineşte funcţii de informare şi documentare pentru personalul didactic preuniversitar din judeţul Giurgiu;
Asigurã coordonarea şi îndrumarea metodologicã a bibliotecilor şcolare;
Dispune de un fond de carte variat (26440 volume) acoperind urmãtoarele domenii: pedagogie, psihologie, lingvisticã, literaturã, ştiinţe teoretice şi naturale, geografie, istorie, artã ;
Dispune de o salã de lecturã cu 15 locuri;

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

  • Biblioteca C.C.D. împrumutã gratuit cadrelor didactice din judeţul Giurgiu. Înscrierea se realizeazã pe baza cãrţii de identitate.
  • La colecţiile bibliotecii pot avea acces şi alte categorii de utilizatori (elevi de liceu, studenţi ş.a.).

 

CONDIŢII DE ÎMPRUMUT

  • Utilizatorii bibliotecii pot împrumuta un numãr de 5 cãrţi pe termen de 15 zile cu posibilitatea prelungirii termenului de restituire cu încã 15 zile.
  • Publicaţiile seriale, dicţionarele şi enciclopediile, albumele de artã, exemplarele unice sau de valoare deosebitã se consultã numai la sala de lecturã.
 

Inapoi

Publicat/modificat in: