Anunț înscriere Workshop - 19.05.2022

Ministerul Educației în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Giurgiu organizează un nou workshop în cadrul evenimentului „Atelierele CRED – Bune practici în educație”/proiectul "CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți" .

Loc de desfășurare: Casa Corpului Didactic Giurgiu, str. Dr. Ion Munteanu nr. 3 Giurgiu
Data: 19 mai 2022
Durata activității: 8 ore( face-to-face)
Lector: conf. univ. dr. Camelia STĂICULESCU Academia de Studii Economice București
Tematica: Crearea unui spațiu educațional incluziv în școală în care fiecare elev/elevă se simte încurajat motivat, sprijinit și în siguranță.
La workshop vor participa 50 de persoane, după cum urmează: 
a) -personal didactic din învățământul preuniversitar - în medie 40 de participanți (Este eligibilă participarea la workshop a cadrelor didactice din învățământul gimnazial care nu au participat la formare sau la workshopul anterior)
-personal didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control, cu rol în aplicarea sau monitorizarea implementării Curriculumului național 
-inspectori școlari, directori ai unităților de învățământ, profesori metodiști ai ISJ/ISMB sau CCD etc.
-cadre didactice din învățământul gimnazial experți în dezvoltare curriculară, autori de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital) care fac parte din grupul țintă al proiectului;
b) reprezentanți ai partenerilor sociali, ai ONG-urilor relevante pentru educație, reprezentanți ai asociațiilor de părinți/sindicate din învățământ/alți specialiști în educație (7 reprezentanți), care fac parte din grupul tintă al proiectului;
c) lectorul/speaker-ul (cadru didactic din învățământul universitar) desemnat
d) reprezentanți ai echipei centrale, regionale, locale (experți CRED).
Înscrierea se face până pe data de 16 mai 2022 pe formularul: 
 

Documentele necesare înscrierii se transmit la CCD Giurgiu, în format letric, până la data de: 16 mai 2022 

Înscrierea se va face prin completarea formularului: https://forms.gle/yvdZx5smuMvHwpHE9.

Mai multe detalii aici.

Afișul poate fi accesat aici.

Documentele necesare pentru înscrierea în grupul țintă:

 

Înapoi

Publicat/modificat in: