Misiunea


Misiunea Casei Corpului Didactic Giurgiu

      Alături de o echipă dedicată, cu o bună pregătire profesională şi cu resursele materiale necesare, misiunea Casei Corpului Didactic Giurgiu este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru cariera didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

 

Înapoi

Publicat/modificat in: