Prezentare

 

 

 ”Biblioteca școlară oferă informații și idei esențiale pentru funcționarea, cu succes, a societății informaționale de astăzi, bazată pe cunoaștere.
Biblioteca școlară formează, la elevi, abilități de studiu pentru toată viața, dezvoltându-le imaginația, oferindu-le posibilitatea să trăiască ca cetățeni responsabili.
Biblioteca școlară oferă servicii de studiu, cărți și documente care permit membrilor comunității școlare să gândească în mod critic și să devină utilizatori efectivi de informație, în orice format și media.
Serviciile bibliotecii școlare trebuie asigurate, în egală măsură, pentru toți membrii comunității școlare, indiferent de vârstă, rasă, sex, religie, naționalitate, limbă, statut profesional sau social.
Servicii și material speciale trebuie asigurate și pentru persoanele care nu pot folosi serviciile și materialele curente ale bibliotecii.
Accesul la serviciile și colecțiile bibliotecii școlare se bazează pe Declarația Universală a Drepturilor și Libertăților Omului și nu trebuie să fie obiectul niciunei forme de cenzură ideologică, politică sau religioasă, și nici al unor presiuni comerciale.
Biblioteca școlară este un partener important în rețeaua biblioteconomică și informațională locală, regional și națională.”

(Extras din Manifestul IFLA/UNESCO pentru Bibliotecile școlare, 2005)

 

ASPECTE GENERALE

 • Biblioteca Casei Corpului Didactic Giurgiu este bibliotecă de drept public, fără personalitate juridică, ce îndeplinește funcții de informare și documentare pentru personalul didactic, didactic auxiliar din învățământul preuniversitar din județul Giurgiu.
 • Biblioteca își desfășoară activitatea în afara oricăror preocupări de ordin politic, ideologic sau religios.
 • Accesul cadrelor didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar județean la fondul de publicații al bibliotecii este gratuit.
 • Folosirea în alte scopuri a spațiului destinat bibliotecii se face numai cu acordul directorului Casei Corpului Didactic.
 • Activitatea bibliotecii este condusă/coordonată de directorul Casei Corpului Didactic și Inspectoratul Școlar Județean, la nivel local, iar pe plan central de Ministerul Educației în colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” din București, Secția Pedagogică.

 

ACCESUL ÎN BIBLIOTECĂ

 • Înscrierea la bibliotecă a cadrelor didactice și didactice auxiliare se face cu ajutorul următoarelor acte:
 • Carte de identitate;
 • Adeverință de salariat de la unitatea de învățământ unde lucrează fiecare cadru didactic, din care să reiasă statutul cadrului didactic: titular, detaşat, suplinitor şi specialitatea.
 • Înscrierea la bibliotecă a studenților se face cu ajutorul următoarelor acte:
 • Carte de identitate;
 • Carnet de student.
 • La înscriere, fiecare cititor va semna NOTA DE INFORMARE ȘI CONSIMȚĂMÂNT privind prelucrarea datelor cu caracter personal care le este pusă la dispoziție de către bibliotecar.


ÎMPRUMUTUL LA DOMICILIU

 • Cadrele didactice și didactice auxiliare pot împrumuta maxim 5 publicații, termenul de împrumut fiind de 30 de zile, cu posibilitate de prelungire.
 • Studenții pot împrumuta maxim 5 publicații, termenul de împrumut fiind de 15 de zile, cu posibilitate de prelungire până la 30 de zile.
 • Termenul de împrumut poate fi prelungit numai cu acordul bibliotecarului.
 • Cărțile pot fi scoase din bibliotecă numai după ce cititorul semnează pe fişa de lectură pentru fiecare carte în parte, obligându-se să respecte prevederile regulamentare.
 • Nu se pot împrumuta la domiciliu documente de referinţă (dicţionare, enciclopedii, atlase, hărţi, albume etc.). Acestea se pot consulta numai la sala de lectură.
 • În cazul nerestituirii cărţilor la termen, cititorul va fi contactat telefonic de bibliotecar;
 • În situația în care cititorul, după ce a fost contactat telefonic, nu restituie cărțile împrumutate, se aplică prevederile legale;
 • Cititorii care nu respectă prevederile regulamentare li se interzice accesul în bibliotecă.

 

CONDIȚII DE ÎMPRUMUT ÎN SPAȚIUL AMENAJAT PENTRU LECTURĂ AL BIBLIOTECII

 • Pot împrumuta documentele bibliotecii în spațiul amenajat pentru lectură cadrele didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar înscrise sau nu la biblioteca Casei Corpului Didactic Giurgiu, precum și alte categorii de utilizatori.
 • Publicațiile seriale, dicționarele, enciclopediile, albumele, tratatele, documentele de patrimoniu (cartea veche), documentele în unic exemplar și documentele provenite din donații aparținând unor personalități se consultă numai în spațiul amenajat pentru lectură al bibliotecii.

 

OBLIGAȚIILE CITITORILOR

Cititorii au obligația:

 • să prezinte documentele solicitate pentru înscrierea la bibliotecă;
 • de a semna NOTA DE INFORMARE ȘI CONSIMȚĂMÂNT privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • să păstreze integritatea cărţilor;
 • să restituie cărţile la termenul stabilit;
 • să aibă un comportament civilizat.
 • să păstreze liniștea în incinta bibliotecii;
 • să nu utilizeze telefonul în incinta bibliotecii;
 • să nu consume alimente sau băuturi în incinta bibliotecii.

 

*** NU ESTE PERMISĂ FOTOCOPIEREA CĂRȚILOR. ***

 

 

Înapoi

Publicat/modificat in: