Biblioteca

  • Este bibliotecã de drept public;
  • Îndeplineşte funcţii de informare şi documentare pentru personalul didactic preuniversitar din judeţul Giurgiu;
  • Asigurã coordonarea şi îndrumarea metodologicã a bibliotecilor şcolare;
  • Dispune de un fond de carte variat (26440 volume) acoperind urmãtoarele domenii: pedagogie, psihologie, lingvisticã, literaturã, ştiinţe teoretice şi naturale, geografie, istorie, artã ;
  • Dispune de o salã de lecturã cu 15 locuri.
 

Inapoi

Publicat/modificat in: