Oportunități de formare pentru anul școlar 2023-2024

Cursuri avizate M.E. 31513/08.11.2023

Învățământ preșcolar

1. Educația timpurie: noua abordare a învățământului de la 0 la 6 ani
2. Integrarea instrumentelor digitale în educația preșcolară
3. Aspecte teoretico-metodologice privind susținerea examenului de definitivat în învățământul preșcolar

Învățământ primar

4. Curs de inițiere în utilizarea instrumentelor digitale în activitatea didactică de predare-învățare-evaluare online
5. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare
6. Aspecte teoretico-metodologice privind susținerea examenului de definitivat în învățământul primar
7. Perspective metodologice în abordarea procesului didactic la învățământul primar

Învățământ primar și gimnazial

8. Utilizarea jocurilor de societate în predarea limbilor străine
9. An English Catchy Adventure
10. Didactici Inovative-Metode și tehnici de abilitare metacognitivă a cadrelor didactice, în contextul educației centrate pe competențe
11. Instrumente și metode eLearning

Învățământ gimnazial și liceal

12. Pedagogie digitală
13. Utilizarea instrumentelor de instruire online
14. Aspecte teoretico-metodologice privind susținerea examenului de definitivat în învățământul gimnazial și liceal
15. Metode moderne în predarea limbii și literaturii române
16. Metode activ-participative de predare a limbii și literaturii române
17. Interactivitatea bazată pe utilizarea instrumentelor digitale în predarea limbii franceze
18. Utilizarea instrumentelor de instruire online în predarea matematicii
19. Predarea integrată a științelor
20. Utilizarea platformelor educaționale în predarea geografiei
21. Predarea Holocaustului

Personal didactic și didactic auxiliar

22. Managementul organizației școlare
23. Tehnici de predare și activități nonformale
24. Programul Erasmus+, proiecte educaționale cu finanțare europeană KA220
25. Formarea metodiștilor
26. Formarea cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar pentru desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă
27. Formarea cadrelor didactice din învățământul gimnazial și liceal pentru desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă
28. Evaluarea activității de învățare în vederea pregătirii examenlelor naționale
29. Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământ și a concursului național de ocupare a posturilor vacante
30. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice debutante
31. Perfecționarea cadrelor didactice pentru examenul național de titularizare
32. Cercul siguranței
33. Tehnici de acțiune-psihodramă cu copii
34. Competențe de comunicare în relaționarea părinți-profesori-elevi
35. Tulburări emoționale vs ADHD
36. Tulburări specifice de învățare
37. Patologii psihiatrice frecvente în rândul copiilor
38. Drepturile fundamentale ale omului în U.E. - studiu de caz: Drepturile persoanelor cu dizabilități
39. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și a principiilor europene
40. Educație pentru mediu în școli sustenabile
41. Inițiere în biblioteconomie. Organizarea bibliotecilor școlare
42. Tehnologiile informaționale în biblioteca școlară-Realități și perspective
43. Managementul financiar al unităților de învățământ preuniversitar
44. Curs de formare secretar școală
45. Accesarea fondurilor europene și implementarea proiectelor P.O.C.U. în unitățile de învățământ
46. Predarea online, nimic mai simplu
47. The Second English Adventure B1/B1+ (Completarea Ofertei de formare pentru anul școlar 2023-2024)
48. Educație antreprenorială (Completarea Ofertei de formare pentru anul școlar 2023-2024)

Cursuri acreditate D.F.C.

49. CRED-Curriculum relevant-educație deschisă pentru toți-formare nivel II-învățământ primar
50. CRED-Curriculum relevant-educație deschisă pentru toți-formare nivel II învățământ gimnazial
51. Leadership și management în organizațiile școlare
52. Marketing educațional
53. Dezvoltarea competențelor de management educațional
54. DARE - Dezvoltare personală pentru copii și adolescenți
55. Fenomenul violenței - de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente
56. Managementul furiei
57. Antrenarea tinerilor pentru succes. Program de coaching în educație
58. Digitalizarea în evaluarea competențelor elevilor
59. Platforme educaționale și instrumente de evaluare online
60. Metode europene de progres și inovare în educație prin leadeship și management pentru un învățământ performant
61. Ora de net
62. Provocări ale dezvoltării competențelor elevilor
63. Educație outdoor
64. Management participativ într-o școală care învață
65. Educație incluzivă
66. Abordări interactive în procesul educațional
67. Abordări inovative în didacticile specifice învățământului primar și preșcolar
68. Educator Certificate Microsoft: „Pentru că cei mai buni profesori nu încetează niciodată să învețe!”
69. Consiliere, orientare în carieră și dezvoltare personală pentru copii, adolescenți și adulți/ghid și instrumente de intervenție asistată cu cardurile metaforice
70. Profesorul reflexiv
71. Marketing educațional în cariera didactică
72. Strategii pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar
73. Leadership și coaching managerial

Programe complementare

74. Pro Sah Edu
75. Mai întâi caracterul

Cursuri autorizate A.N.C.

76. Formator
77. Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal
78. Pedagog de recuperare copii cu CES
79. MEDIATOR SOCIAL - prevenţie şi corecţie la nivel instituţionalizat, în fenomenul bullying-ului
80. Evaluator competenţe profesionale
81. Manager al sistemelor de management al calităţii
82. Integrarea TIC în sistemul educaţiei şi formării - DEZVOLTATOR DE E-LEARNING

Activități metodico-științifice și culturale organizate de C.C.D. sau în parteneriat

83. Simpozion interjudețean „Creativitate în învățământ”, ediția a XXIV-a, 2024
84. Proiect educațional „File din literatura română”, ediția a VIII-a, 2024
85. Glasuri cristaline, ediția a XIII-a, 2024

 

Înapoi
Publicat/modificat: