Apel selecție grup țintă CRED - ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2"

Apel selecție grup țintă CRED - ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2"

  Având în vedere Adresa ME Nr.5677/09.05.2022 privind derularea programului de formare continua ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2", Casa Corpului Didactic Giurgiu, organizează selecția directorilor și directorilor adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct în județul Giurgiu, având ca obiectiv principal  dezvoltarea competențelor managerilor din școli de a realiza coordonarea eficientă a implementării curriculumului național la nivelul unității de învățământ.

Link formular înscriere: https://forms.gle/Rbsrp1kaEHgMTSUYA


  Formularul se adresează directorilor și directorilor adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct la concursurile organizate conform OME nr.4597/2021 și OME nr.5454/2022, ce va fi completat până la data de 17 mai 2022.
  Grupul ţintă pentru judeţul Giurgiu va fi constituit din directori și directori adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct.
  Programul de formare continuă este GRATUIT, beneficiază de 12 credite profesionale transferabile, cu durata de 50 de ore iar activitățile de formare se vor desfășura online, 25 ore online sincron și 25 ore online asincron, în perioada 23 mai- 31 iulie 2022.
  După completarea formularului de înscriere ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2", veți fi contactat pentru a participa la programul de formare continuă la data constituirii grupei. Toate informațiile conţinute în prezentul formular sunt confidenţiale si vor fi folosite doar în scopul proiectului.

  Documentele necesare înscrierii se pot accesa (aici)

 

Înapoi

Publicat/modificat in: