Oportunități de formare pentru anul școlar 2022-2023

Cursuri avizate M.E. nr. 32667/08.11.2022

     Învățământ preșcolar
1. Educația timpurie: noua abordare a învățământului de la 0 la 6 ani
2. Integrarea instrumentelor digitale în educația preșcolară
3. Aspecte teoretico-metodologice privind susținerea examenului de definitivat în învățământul preșcolar

     Învățământ primar
4. Curs de inițiere în utilizarea instrumentelor digitale în activitatea didactică de predare-învățare-evaluare online
5. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare
6. Aspecte teoretico-metodologice privind susținerea examenului de definitivat în învățământul primar
7. Perspective metodologice în abordarea procesului didactic la învățământul primar

     Învățământ primar și gimnazial
8. Utilizarea jocurilor de societate în predarea limbilor străine
9. Instrumente și metode eLearning

     Învățământ gimnazial și liceal
10. Pedagogie digitală 
11. Utilizarea instrumentelor de instruire online
12. Aspecte teoretico-metodologice privind susținerea examenului de definitivat în învățământul gimnazial și liceal
13. Metode moderne în predarea limbii și literaturii române
14. Metode activ-participative de predare a limbii și literaturii române
15. Interactivitatea bazată pe utilizarea instrumentelor digitale în predarea limbii franceze
16. Utilizarea instrumentelor de instruire online în predarea matematicii
17. Predarea integrată a științelor
18. Utilizarea platformelor educaționale în predarea geografiei
19. Predarea Holocaustului

     Personal didactic și didactic auxiliar
20. Managementul organizației școlare
21. Managementul resursei umane la nivelul unităților școlare
22. Managementul activităților extracurriculare
23. Programul Erasmus+, proiecte educaționale cu finanțare europeană KA220
24. Managementul proiectelor Erasmus+, acțiunea KA1- domeniul educație școlară
25. Implementarea sistemului de control managerial intern
26. Banca națională de date pentru gestionarea formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar
27. Asigurarea și evaluarea calității în educație de către organizațiile școlare
28. Formarea metodiștilor
29. Formarea cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar pentru desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă
30. Formarea cadrelor didactice din învățământul gimnazial și liceal pentru desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă
31. Evaluarea activității de învățare în vederea pregătirii examenlelor naționale
32. Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământ și a concursului național de ocupare a posturilor vacante
33. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice debutante 
34. Perfecționarea cadrelor didactice pentru examenul național de titularizare
35. Competențe de comunicare în relaționarea părinți-profesori-elevi
36. Tulburări emoționale vs. A.D.H.D.
37. Tulburări specifice de învățare
38. Patologii psihiatrice frecvente în rândul copiilor
39. Drepturile fundamentale ale omului în U.E. - studiu de caz: Drepturile persoanelor cu dizabilități
40. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și a principiilor europene
41. Valorificarea resurselor C.D.I. în activitatea didactică
42. Inițiere în biblioteconomie. Organizarea bibliotecilor școlare
43. Tehnologiile informaționale în biblioteca școlară-Realități și perspective
44. Managementul financiar al unităților de învățământ preuniversitar
45. Curs de formare secretar școală
46. Accesarea fondurilor europene și implementarea proiectelor P.O.C.U. în unitățile de învățământ
47. Predarea online, nimic mai simplu

Cursuri acreditate D.F.C.

48. CRED-Curriculum relevant-educație deschisă pentru toți-formare nivel II-învățământ primar
49. CRED-Curriculum relevant-educație deschisă pentru toți-formare nivel II învățământ gimnazial
50. Managementul organizațiilor școlare
51. Leadership și management în organizațiile școlare
52. Management de proiect
53. Strategii de management şi practici incluzive la nivelul clasei de elevi
54. Profesor și Părinte AZI
55. DARE - Dezvoltare personală pentru copii și adolescenți
56. Fenomenul violenței - de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente
57. Managementul furiei
58. Compasiune și acțiune-program de prevenire a bullying-ului în școală
59. Antrenarea tinerilor pentru succes. Program de coaching în educație
60. Dezvoltarea competențelor digitale transdisciplinare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar
61. Educația media – alfabetizare media pentru școala românească
62. Educație pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului
63. Metode europene de progres și inovare în educație prin leadership și management pentru un învățământ performant
64. Metode activ-participative în educaţie centrate pe nevoile elevilor
65. Ora de net. Folosirea utilă, sigură și creativă a internetului - FUCSI
66. Educaţie nonformală şi tehnici alternative de învăţare
67. Oportunităţi egale în educaţie prin valorizarea instruirii diferenţiate
68. Educație incluzivă
69. Abordări interactive în procesul educațional
70. Educator Certificate Microsoft: „Pentru că cei mai buni profesori nu încetează niciodată să învețe!”

 

Cursuri autorizate A.N.C.

71. Formator
72. Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal
73. Pedagog de recuperare copii cu CES
74. MEDIATOR SOCIAL - prevenţie şi corecţie la nivel instituţionalizat, în fenomenul bullying-ului
75. Evaluator competenţe profesionale
76. Manager al sistemelor de management al calităţii
77. Integrarea TIC în sistemul educaţiei şi formării - DEZVOLTATOR DE E-LEARNING

 

Activități metodico-științifice și culturale organizate de C.C.D. sau în parteneriat

78. Simpozion interjudețean „Creativitate în învățământ”, ediția a XXII-a, 2023
79. Proiect educațional „File din literatura română”, ediția a VI-a, 2023

 

Înapoi

Publicat/modificat in: